Seznam podle autora

Vráblík Aleš


Výsledky stejného autora

NiW/pseudoboehmite+SBA-15 for the Hydrotreating of Waste Sunflower Oil and/or Light Cycle Oil

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

RGB histograms as a reliable tool for the evaluation of fuel oils stability

Fuel, Vol. 216, 15 March 2018, Pages 16-22

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě 17-135, Testování odsiřovacích katalyzátorů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-085 - Vyhodnocení vlastností a zpracovatelnosti oleje z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-138 - Kvalita motorových paliv a podpora provozu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-145-Alternativní suroviny pro petrochemii a rafinerii

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vliv snížené dodávky vodíku na aktivitu hydrodesulfuračního katalyzátoru

Paliva, Vol. 10, Issue 4, Pages 128-135

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Catalytic Hydrotreating of Light Cycle Oil and Its Mixture with Atmospheric Gas Oil

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 1-6

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Effect of waste tires addition on a low-temperature hydrovisbreaking process of vacuum residue

Chemical Papers, Vol. 71, Issue 6, Pages 1175-1182

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)