Seznam podle autora

Vráblík Aleš


Výsledky stejného autora

SBA-15 and bentonite based catalysts used for the viscosity reduction if a REB vacuum residue using a low-temperature hydrovisbreaking process

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 131-136

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Stabilizovaný topný olej

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Filtrační aparatura pro stanovení celkového obsahu sedimentu v topných olejích

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Směsný topný olej

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Kompatibilní směs topného oleje

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

The physico-chemical structure and activity of hydrodesulphurization catalysts aged by accelerated method

Catalysis Today; Vol. 256; Issue 2; 2015; Pages 261-268

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Low-temperature properties of diesel fuel containing different FAME

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 137-142

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Experimental and industrial deactivation of HDS catalysts in the production of diesel fuel

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 85-90

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Desulfurace středního destilátu z pyrolýzního oleje z odpadních pneumatik

Paliva; Vol 7; Issue 3 (2015); Pages 74-78

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové úkoly pro URTE-RAF – VÚAnCh (2015)

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)