Seznam podle autora

Velvarská Romana


Výsledky stejného autora

Physico-Chemical Properties of MgGa Mixed Oxides and Reconstructed Layered Double Hydroxides and Their Performance in Aldol Condensation of Furfural and Acetone

Frontiers in Chemistry, Vol. 2018, Issue 6, Pages 1-17

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-138 - Kvalita motorových paliv a podpora provozu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-140 - Nové analytické metody

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Using Mg-Al mixed oxide and reconstructed hydrotalcite as basic catalysts for aldol condensation of furfural and cyclohexanone

ChemCatChem, Vol. 10, Issue 6, Pages 1464-1475

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Způsob výroby molybdenového katalyzátoru

Industrial Property Office, Patent No. 307632

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Reaction Conditions Evaluation of Heterogeneous Catalysed Aldol Condensation of Furfural with Acetone

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 389-395

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-126: New analytical methods for the control and optimization of petrochemical processes

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Reconstructed Mg-Al hydrotalcites prepared by using different rehydration and drying time: physico-chemical properties and catalytic performance in aldol condensation

Applied Catalysis A: General, Vol. 536, Issue 25, Pages 85-96

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Charakterizace stabilizačních směsí pro polyolefiny pomocí disperzního Ramanova mikroskopu

CHEMAGAZÍN; Vol XXV; Issue 6; 2015; Pages 27-29

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)