Seznam podle autora

Bortnovskiy Oleg


Výsledky stejného autora

Tekutá geopolymerní pryskyřice s nanovlákny a způsob její výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)

Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)

Nové aplikace kovy obsahujících geopolymerů

METAKAOLIN 2010; Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební; Brno 2010; Pages 16-28

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)