Seznam podle autora

Bortnovskiy Oleg


Výsledky stejného autora

Katalyzátor Pt/WO3-ZrO2 na bázi oxidů zirkonu a wolframu pro izomeraci lehkých parafinů C5 a C6

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Prototyp (Prototype)

Katalyzátor s obsahem wolframu (18 % hm.) a zirkonu na isomerii C6-C7 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

PT/WOX-ZRO2 and PT/WOX-ZRO2(AL2O3) as Catalysts for the C5-C6 Industrial Isomerization

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 76-80

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Výroba izomeračního katalyzátoru na bázi Pt/ZrO2-WO3 pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkových frakcí

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Wolfram-zirkonový katalyzátor na isomaraci lehkých C5-C6 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Formovaný adsorbent s aktivním Fe2O3

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Katalyzátor 43439

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

C7 izomerization over Pt/WO2 catalysts

PROCEEDINGS OF THE 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY; Czech Chemical Society; Mikulov 2013; Pages 60-65

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)

Dvousložkové geopolymerní pojivo a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)