Publikace (přehled)

Publikace (Publications)


Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-125: Výroba biopaliv v UNIPETROLu

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Stav implementace funkčních zkoušek do specifikace polymerem modifikovaných asfaltů

Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017 (ASPHALT PAVEMENTS 2017 Proceedings), Pragoprojekt a.s., České Budějovice, Theme 3, Pages 1-9

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-124: VBU, bitumen and POx optimization support

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Stanovení hodnot pro novou generaci evropských norem − výstupy z porovnávacích zkoušek asfaltových pojiv

Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017 (ASPHALT PAVEMENTS 2017 Proceedings), Pragoprojekt a.s., České Budějovice, Theme 3-2, Pages 1-9

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

S-Value: A Practical Approach to the Procedure for Quatifying the Intrinsic Stability of Asphaltenes in Residual Fractions

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 304-309

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-123: Monitoring of sulphur compounds in middle distillates

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Reaction Conditions Evaluation of Heterogeneous Catalysed Aldol Condensation of Furfural with Acetone

Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, 2017, Pages 389-395

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-122: Fuel oils quality and production

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Influence of Temperature on Selected Mechanical Properties of Geopolymer Composites

EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, Nový Smokovec, 2017, Pages 382-387

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě od dílo 16-121: Zvýšení efektivity a nové scénáře využívání vodíkových plynů v rámci Chemparku Záluží

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)