Publikace (přehled)

Publikace (Publications)


Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-133: Spolana support

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-132: Waste and cooling water management

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-131: Dynamic simulation of PCH technologies

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-130: Hydrotreatment of blowing agents from C5 fraction

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-129: Naphtalene to deceline (hydrogenation)

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-128: Development of new application options of basic and modified Chezacarb

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-127: Catalyst testing

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vliv přídavku kyseliny polyfosforečné na reologické vlastnosti SBS modifikovaných asfaltových pojiv

Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2017 (ASPHALT PAVEMENTS 2017 Proceedings), Pragoprojekt a.s., České Budějovice, Theme 1-10, Pages 1-9

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-126: New analytical methods for the control and optimization of petrochemical processes

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Tensile and bending test of carbon/epoxy and carbon/geopolymer composites after temperature conditioning

Machine Modelling and Simulations (MMS 2017), Sklené Teplice

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)