Publikace (přehled)

Publikace (Publications)


Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-145-Alternativní suroviny pro petrochemii a rafinerii

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Monometallic and Bimetallic Supported Carbide Catalysts in Hydrotreating of Atmospheric Gasoil and its Blends with Vegetable Oil

Poster on Symposium on catalysis, Prague, Czech Republic, 2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Poster (Poster)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-142 Spolana – mapování výroby kaprolaktamu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-140 - Nové analytické metody

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Influence of Magnesium Content in Rehydrated Mixed Oxides on Furfural Conversion

Poster on the conference SDEWES 2018, Palermo, Italy

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Poster (Poster)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-138 - Kvalita motorových paliv a podpora provozu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Hydrotreatment co-processing of atmospheric gasoil with triglycerides over supported MoCx and MoNx catalysts

Poster for ICCT conference in Mikulov, Czech Republic, 2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Poster (Poster)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-136 Výroba a využití biopaliv

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-085 - Vyhodnocení vlastností a zpracovatelnosti oleje z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Cu-Zn-Al CATALYST PREPARED BY DIFFERENT METHODS – THEIR COMPARISON IN GLYCEROL HYDROGENOLYSIS

Poster on Conference Symposium on Catalyses 2018, Prague, Czech Republic

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Poster (Poster)